Lista completă a actelor necesare pentru redobândirea cetăţeniei române

 1. Cerere de redobândire a cetățeniei române:
  • Formularul oficial completat și semnat, disponibil la autoritățile competente.
 2. Act de identitate străin (pașaport):
  • O copie legalizată a pașaportului sau altui document de identitate străin, însoțită de traducerea oficială în limba română realizată de un traducător autorizat.
 3. Certificat de naștere:
  • O copie legalizată a certificatului de naștere, împreună cu traducerea oficială în limba română.
 4. Acte privind pierderea cetățeniei române:
  • Documente care atestă pierderea cetățeniei române, cum ar fi decizia de renunțare la cetățenia română sau alte acte emise în acest sens.
 5. Cazier judiciar:
  • Certificat de cazier judiciar din țara de origine și din oricare alte țări în care ai locuit, însoțit de traduceri oficiale.
 6. Documente privind starea civilă:
  • Dacă este cazul, documente care atestă schimbările de stare civilă (divorț, căsătorie etc.), însoțite de traduceri oficiale.
 7. Dovada resedinței în România (dacă este cazul):
  • Poate fi necesară o dovadă a resedinței în România, cum ar fi un contract de închiriere sau o declarație pe proprie răspundere.
 8. Taxe și tarife:
  • Plata taxelor și tarifelor asociate procesului de redobândire a cetățeniei române.
 9. Alte documente relevante:
  • Alte documente solicitate de autorități în funcție de circumstanțele individuale ale solicitantului.